Ytstyrka

Att ett papper har god ytstyrka innebär att det inte flagnar noppor/fragment från ytan under tryckprocessen. Se även nappning.