Ytspänning

Vattenytor hålls ihop av ytspänning. Vid offsettryckning blandar man vatten med alkohol för att minska ytspänningen vilket förhindrar att de icke-tryckande ytor på plåten blir torrlagda.