Ytjämnhet

En jämnare yta på ett papper ger en större detaljåtergivning vid bildtryck. Pappret manglas för att få en jämn, fin yta.