Vepa

Tryckt textilbanderoll som kan används för reklam på t ex fasader, väggar och byggnadsställningar.’

Här är ett exempel på ett tryckeri som som trycker vepor.