Utskjutningsprogram

Ett datorprogram med utskjutningar för olika trycksaksformat som man använder för att placera ut (skjuta ut) trycksakens sidor på tryckplåten.