Utskjutning

Trycksakens sidor placeras ut enligt ett visst schema på tryckplåten för att utnyttja så mycket som möjligt av arkets yta och för att sidorna ska hamna på rätt ställe när arket falsas.

One thought on “Utskjutning

  1. Pingback: Blåkopia | tryckipedia

Comments are closed.