Utjämning

Avståndsjustering genom knipning och kerning mellan bokstäverna så att de ser ut att vara på samma avstånd från varandra. Läs mer under knipning och kering.