Utfall

Trycksaker trycks alltid på ett större ark som sedan beskärs ner i rätt storlek. Därför måste bilder, tonplattor och andra objekt i en trycksak som ska gå ända ut i kanten ligga minst 3 mm utanför formatet.

Här är exempel på dokumentformat med utfall.