Ursparning

För att undvika att färgen från två olika grafiska objekt, som ligger på varandra, ska blandas så kan man ”spara ur” hål för det överliggande objektet så att det istället trycks på en otryckt pappersvit yta. T ex. om man har en text ovanpå en tonplatta så gör man hål i tonplattan i samma form som texten.