Underlag

Material som kund lämnar till prepress för reproduktion.