Trumscanner

Bildavläsare som används för att scanna originalbilder i mycket hög kvalitet. Bilden monteras på en glastrumma som roterar i mycket hög hastighet samtidigt som ett läshuvud sakta läser av bildens yta.