Tonvärde

Procentenhet som anger färgstyrka eller svärta.