Termotryck

Är en digitaltrycksmetod där ett elektriskt uppladdat pulver avsätts på cylindrar med motsatt laddning (en cylinder för varje CMYK-färg) för att sedan värmas fast på pappret då det löper genom valsverket.