Teckensnitt

En uppsättning av bokstäver, siffror och tecken med egen design och ett eget namn t.ex. Arial, Futura och Times New Roman. Det finns olika typsnitt anpassade för tryck och webb. Vilket snitt du väljer påverkar bl a dokumentets läsbarhet.