Tc tal

Tecken per cicero används vid omfångsberäkning av text och är ett mått på hur mycket utrymme ett typsnitt tar på bredden. Tc-talet är ett medelvärde av hur många tecken, av ett speciellt typsnitt i en viss storlek, som teoretiskt sett går in på en bredd av 1 cicero. För att ta reda på hur många tecken som går in på en viss spaltbredd, multiplicerar man bredden ( mätt i cicero) med Tc-talet.