Tabloid

Tidningsformat för b la dags- och kvällstidningar. Formatet är inte exakt och variera mellan olika tryckerier, men det brukar var ungefär som ett A3. t ex 280 x 385 mm

Här är ett exempel på ett tryckeri som  trycker tabloidformat.