Svanenmärkning

Miljömärkningsystem för trycksaker som får användas av de tryckerier som uppfyller SIS (Swedish Standards Institute) krav för svanenlicensiering.

Här är ett exempel på ett svanenmärkt tryckeri.