Svällning

Metod för att förhindra effekten av misspass i trycket. Man sväller ett objekt, t ex en tonplatta, så att det överlappar det underliggande objektet.