Strip Seal

Limmyta på ett kuvert försedd med en täckremsa för att det inte ska torka.