Stöt

En större mängd pappersark som ligger i en hög på varandra.