Stokastiskt raster

Till skillnad från traditionell raster där punkterna har ett konstant avstånd och olika storlekar på rasterpunkterna har stokastisk raster samma storlek på alla punkter med varierande avstånd. En mörk yta innehåller många punkter, medan en ljusare yta består av färre. Antalet punkter på en yta varierar beroende på om den ska vara mörk eller ljus. Rastermetoden ger en bättre skärpa än vanlig raster och minskar risken för moiré eftersom det inte finns några rastervinklar. Egentligen bör det kallas för FM-raster (Frekvensmodulerad raster) eftersom mönstret inte är stokastiskt (=slumpat).