Startkostnad

Kostnad för uppstart av tryckprocess eller efterbehandling bland annat tillverkning av tryckplåtar eller inställning av falsmaskin.