Stansning

Efterbehandlingsmetod för att göra hål i eller ge trycksaken annan form än rektangulär. Med hjälp av en specialtillverkad metallform med vassa kanter kan man beskära papperet efter den önskade formen.