Smetning (Setoff)

Tryckta ark kan smeta av färg på varandra om man använder för mycket tryckfärg eller om de inte hunnit torka ordentligt.