Skärmärke

Linjer som markerar var en trycksak ska beskäras.