Screentryck

En direkt tryckmetod som används för tryckning på bl a glas, plast, metall och tyg. Man trycker en färg åt gången med hjälp av schabloner och en speciell ram som man pressar färgen igenom. Tryckmetod har lång hållbarhet och är mycket kostnadseffektivt i större kvantiteter.