Satsyta

Området innanför marginalerna på en sida där text och bild placeras.

Här är ett exempel på dokumentinställningar och satsyta.

One thought on “Satsyta

  1. Pingback: Cicero | tryckipedia

Comments are closed.