Särtryck

Separat tryckning i mindre upplaga av t ex en artikel ur en tidning eller ett kapitel ur en bok. Särtryck framställs oftast för författarens räkning i reklam- eller informationssyfte.