Samplingsfaktor

Förhållandet mellan upplösningen på en bilden och rastertätheten i tryck. För att uppnå bästa kvalitet; samplingsfaktor 2, bör bildens upplösning vara dubbelt så hög som rastertätheten.