RIP (Raster Image Processor)

Raster Image Processor är en hård- eller mjukvara som tolkar PostScript och omvandlar text- och bild i en fil till rasterpunkter för tillverkning av tryckplåtar eller digitaltryck. Rippning kallas det när filen matas ut.