RGB

Ett kulörsystem som används för visning av färger på bildskärm. Dessa färger används också i webbdesign. RGB är en förkortning av Röd, Grön och Blå.