Rastervinkel

För att det inte ska uppstå ett störande mönster i tryck vinklas rasterlinjerna läggs i olika grader. Det störande mönstret kallas för moiré och uppstår när vinklarna ligger fel i förhållande till varandra.