Rasterton

En nyans av en färg som simulerats genom rastrering.