Rastertäthet

Tätheten på raster mäts i rasterlinjer per tum, lpi (lines per inch). En bra regel är att man bör ha dubbelt så hög bildupplösning som rastertäthet och ju tätare raster desto högre kvalitet på papper och tryckprocess krävs.

Vanlig rastertäthet, olika tryckmetoder:

Dagspress: 85-120 lpi Offset på obestruket papper: 100 – 133 lpi Offset på bestruket papper: 133 – 175 lpi Flexo: 90 – 120 lpi Screen: 50 – 120 lpi