Raster

Raster är ett rutnät av små punkter i vågräta och lodräta linjer som skapar ett mönster av gråtoner och färgnyanser. Punkternas storlek varierar beroende på vilken ton man ska simulera. Ju större punkten är desto mörkare blir tonen. Tonerna går från 100% vitt (färgen på pappret) till 100% färg.