RAM (Random Access Memory)

Arbetsminnet i en dator som tillfälligt och automatiskt lagrar information från det program som man för tillfället arbetar med i datorn.