Rak stil (Roman)

Rakt och oftast lättaläst variant av ett teckensnitt. Bokstäverna och tecknens staplar är vinkelräta mot basen.