Radfall

Hur en text i en spalt bryts i högermarginalen.