Punktförstorning

Rasterpunkternas storlek ökar alltid, mer eller mindre, vid tryck. Hur mycket beror på vilket papper som används. Ju större punkterna är desto mörkare blir trycket. För att bilder ska se bra ut i tryck måste man innan tryck kompensera för punktförstoring. Detta kan göras antingen i ett bildredigeringsprogram (t ex Photoshop) eller med hjälp av en ICC-profil.