Print on demand

Ett system som tryckerier använder sig av för att minska lagerhållning av trycksaker, oftast böcker. Tryckeriet trycker bara de antal böcker som beställs.