Prepress

Avdelning på tryckeri där allt förarbete innan tryck görs.

Här är ett exempel på ett tryckeri som har egen prepress.