Preflight

Förhandskontroll av teknisk kvalitet på trycksak. I preflight identifieras eventuella fel på färgmängd, teckensnitt och bildupplösning i dokumentet.

Här kan du hitta dokumentation hur ett preflight-system kan fungera.