Prägling

Ett upphöjt eller nedsänkt tryck av en text eller ett motiv.

One thought on “Prägling

  1. Pingback: Relieftryck | tryckipedia

Comments are closed.