Plotter

Skrivare med lägre upplösning än förprovtrycket som används för att kontrollera utskjutningen.