PJTF (Portable Job Ticket Format)

Portable Job Ticket Format är en standard från Adobe som beskriver hur sidor i en PDF-fil ska behandlas.