Pixel

En bild byggs upp av små kvadratiska bildpunkter dvs pixlar. Varje pixel har en färg. Om man förstorar en bild mycket kan man tydligt se pixlarna. Pixel förkortas ”px”.