PDF

Portable Dokument Format är ett plattformsoberoende filformat från Adobe. PDF används både för visning på skärm och för utskrift och tryck.

Här är exempel på att skapa PDF:er med olika inställningar och format.