Passmärke

Men hjälp av ett passmärke, en markering ute i varje hörn av en trycksak, ställer man in passningen i tryckpressen.