Parallellfalsning

Ett sätt att falsa(vika) en folder så att vecken ligger parallellt.