Överupplaga

Om tryckeriet av någon anledning producerat fler exemplar av en trycksak än vad som beställts kallas det för överupplaga. Tryckerier har rätt att ta betalt för en viss överupplaga. Läs mer om de allmänna leveransvillkor från Grafiska Företagens Förbunds, under ALG 10. (Jämför: Underupplaga.)